VISIE

WERKING

ACTIVITEITEN

VISIE
Internationale vereniging voor muziekeducatie vzw
ivme
 • werd als isme-België/Vlaanderen, door wijlen Piet Vermeulen, voormalig gemeenschapsinspecteur, in 1983 opgericht.
 • is lid van de Muziekraad Vlaanderen
 • onderschrijft de doelstellingen van de Unesco en buigt zich over alle facetten van de muziekopvoeding.
 • ziet de muziekopvoeding en de muzische beleving als belangrijke aspecten van de algemene opvoeding.
 • schenkt aandacht aan de culturele diversiteit en aan de artistieke creativiteit.
 • komt op voor de bescherming en het in stand houden van het muzikaal erfgoed.
 • stimuleert internationale contacten en uitwisselingen.
 • promoot kwaliteitsvolle hedendaagse kunstvormen en ondersteund dit met eigen realisaties.
 • onderzoekt artistieke en pedagogische processen.
 • exploreert nieuwe pedagogische en didactische wegen in functie van inhoudelijke vernieuwing.
 • steunt wetenschappelijk onderzoek.
 • pleit voor een onderbouwde screening en begeleiding van artistiek talent vanaf kleuter- en basisonderwijs.
 • zet zich in voor de ontwikkeling van een ecologisch auditief bewustzijn.
 • biedt alle betrokkenen bij muziek en onderwijs een open reflectie- en discussieforum aan.
 • streeft naar een constructieve samenwerking op artistiek en pedagogisch terrein.
WERKING
IVME wil haar doelstellingen bereiken door middel van en deelname aan:

 • nationale en internationale conferenties
 • onderzoek
 • gestructureerd overleg
 • studies en publicaties
 • concerten
 • internationale uitwisselingen
 • creatieve projecten
 • innoverende artistieke en pedagogische initiatieven
ACTIVITEITEN
ivme vzw

 • informeert haar leden via de website en mailings.
 • organiseert een driejaarlijkse internationale compositiewedstrijd
 • stelt haar didactische realisaties als 'Uit de Schaduw' ter beschikking van haar leden via de ivme-website.
 • geeft aan haar leden toegang tot haar rechtenvrije partiturensite van hedendaagse muziek voor DKO.
 • bundelt en publiceert kritische reflecties in verband met muziek en onderwijs.
 • werkt, in overleg met het veld, aan een realistische, praktijkgerichte integratie van de inhoudelijke vernieuwingen in DKO.
 • organiseert lezingen, conferenties en vernieuwende workshops als 'Getting close to the Baroque dance' met Ludovica Mosca.
 • ontwikkelt interactieve pedagogische projecten als 'La Barca di Suoni'.
 • biedt o.a. via 'Eureste' en 'PodiJaC', een podium aan jong Vlaams muzikaal talent.
 • creëert ruimte voor toepassingen van wetenschappelijk onderzoek, o.a. 'de Music Painting Machine'.
 • belicht o.a. geluidsproblematiek via wetenschappelijke publicaties als 'Muziek en geluid: een moeilijk evenwicht?'
 • werkt samen met andere verenigingen o.a. Muziekraad Vlaanderen, VerDi, SWUK, e.a.