Kalender 2012-2013
 • December 2012

  Analyse van de discussienota 2
  Opstellen en bundelen van kritische reflecties m.b.t. de structurele en inhoudelijke vernieuwing van DKO

 • 26 januari 2013 om 17u

  Podijac, een podium voor jong Vlaams talent, een samenwerkingsproject van:

  • de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
  • de Universiteit Vrije Tijd - Davidsfonds Reg. Brussel
  • de Muziekraad Vlaanderen (MRVL)
  • de internationale vereniging voor muziekeducatie (IVME)
  • het Sociaal Werk van de Uitvoerende Kunstenaars (SWUK)
  • AULOS

  Laureaten van de Cantabile-pianowedstrijd treden op in het Paleis der Academiën, Hertogstraat 1 te Brussel.

  • Leden (met persoonlijk lidmaatschap) 10 € i.p.v. 15 €
  • Leerlingen DKO 6 €
  Het concert wordt voorafgegaan door een rondleiding in de ondergrondse paleizen van de Coudenberg en een geleid bezoek aan het Paleis der Academiën.

 • 24 februari - 4 maart 2012

  Workshop 'Barokmuziek, een veelheid aan aspecten'.
  Gastdocenten belichten het vertrouwde barokrepertorium vanuit verschillende invalshoeken. Pianiste Ludovica Mosca (Spanje) schetst het historisch kader en benadert de muziek vanuit haar rijke ervaring als barokdanseres. Een werkgroep van leerkrachten buigt zich over de integratie in het leerplan en een praktijkgerichte toepassing tijdens het lesgebeuren.

 • 7 mei 2013 om 20u

  PodiJaC, een podium voor jong Vlaams talent: Korneel Bernolet, clavecimbel, laureaat SWUK.

 • 25 september 2013 om 20u

  Podijac, een podium voor jong Vlaams talent: laureaten van de Axion Classics- en Belfiuswedstrijd

 • Oktober 2013

  Workshop: 'Hedendaags repertorium voor DKO en improvisatie'
  Met Ralph Van Raat, Nederlandse pianist en musicoloog, als gastdocent.

 • Uitgave van CD-R 'Uit de schaduw 3' met didactisch lesmateriaal, partituren en uitvoering van hedendaagse composities voor DKO (compositiewedstrijd 2011)

 • Uitgave van 'AM Arts in beeld'